کارگاه آموزشی 5G

قابل توجه دانشجویان گرامی کارگاه آموزشی 5G رایگان برگزار می گردد


شناسه کلاس 6052aa2
گذرواژه electric
تاریخ برگزاری دوشنبه1400/02/27
ساعت برگزاری 17:00:00
مدرس دوره خانم دکتر ارشادی
https://daanaan.daan.ir