خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / برنامه حضور همکاران گرامی دانشکده در هفته ی جاری

برنامه حضور همکاران گرامی دانشکده در هفته ی جاری

زمانبندی حضور کارکنان از تاریخ 1400/02/25 تا 1400/02/29 به شرح ذیل می باشد

دانشجویان محترم حتماً قبل از مراجعه حضوری به دانشکده به برنامه حضور همکاران توجه فرمایید.