خانه / امورکلاسها / کلاس جبرانی استاد فاطمه اصغری

کلاس جبرانی استاد فاطمه اصغری


درس:بازی های پرورشی و بومی مقطع کارشناسی
در روزهای زیر برگزار میشود :
✅دوشنبه ۲/۲۷: ساعت ۱۰:۱۵
✅دوشنبه ۳/۲ ساعت ۱۰:۱۵
✅دوشنبه۳/۱۰ ساعت ۱۰:۱۵
✅دوشنبه ۳/۱۷ ساعت ۱۰:۱۵