خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / کارگاه آموزش ریاضی (مبحث حد و پیوستگی)

کارگاه آموزش ریاضی (مبحث حد و پیوستگی)

قابل توجه دانشجویان گرامی کارگاه آموزش ریاضی (مبحث حد و پیوستگی) رایگان برگزار می گرد


تاریخ برگزاری دوشنبه 1400/02/27
ساعت برگزاری 10:00:00

شناسه کلاس 7791174
گذرواژه math2

مدرس دوره خانم دکتر الهه گودرزی
https://daanaan.daan.ir