خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / کارگاه آموزش ریاضی(مبحث انتگرال)

کارگاه آموزش ریاضی(مبحث انتگرال)

قابل توجه دانشجویان گرامی کارگاه آموزش ریاضی(مبحث انتگرال) رایگان برگزار می گردد


تاریخ برگزاری چهارشنبه1400/02/29
ساعت برگزاری 17:00:00

شناسه کلاس 86362e6
گذرواژه math1
تاریخ برگزاری چهارشنبه1400/02/29
ساعت برگزاری 17:00:00
https://daanaan.daan.ir