خانه / اساتید هیأت علمی

اساتید هیأت علمی

 • سارا مرتضوی

 • میکاییل شریفی

 • حمید احمدزاده
 • آرش روشن پور _جهت مشاهده ی رزومه اینجا کلیک کنید
 • محمدکاظم زهدی

 • مهتاب اقتداری
 • ساناز زنجانیان
 • نرگس ضیایی

 • مریم ابراهیمی
 • نوشین مهدوی

 • زهرا باغبان پرشکوه
 • سمیه زارعی
 • الهه گودرزی