خانه / مدیر دانشجویی

مدیر دانشجویی

خانم زینب عموزاد

تلفن :44809897

داخلی:121-124

کارشناسان دانشجویی و فارغ التحصیلان :خانم ها نوعی و علوی