خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد نیک بین کلاس جبرانی درس زبان پیش دانشگاهی کد۹۹۰۷۲ پنج شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نیک بین کلاس جبرانی درس زبان پیش دانشگاهی کد۹۹۰۷۲ پنج شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.