خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد غزاله ایلکا

قابل توجه دانشجویان استاد غزاله ایلکا

قابل توجه دانشجویان استاد غزاله ایلکا
کلاس جبرانی معماری اسلامی 1 کد مشخصه 91501 جمعه 10صبح برگزار می گردد.