خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد احمد زاده

قابل توجه دانشجویان استاد احمد زاده

قابل توجه دانشجویان استاد احمدزاده
کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی
با مشخصه۸۰۰۶۱ شنبه ۹۹/۱۱/۱۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ برگزار می گردد.