خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد آتنا احمدزاده

قابل توجه دانشجویان استاد آتنا احمدزاده

قابل توجه دانشجویان استاد آتنا احمدزاده کلاس جبرانی درس زبان خارجه کارشناسی روز پنج شنبه 1400/03/13 ساعت 14 الی 16:15 برگزار می گردد