خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

ردیفعناویننام و نام خانوادگی همکارانتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
1دفتر ریاست11444830090 4482472544830090
2رئیس حراستآقای شیرزاد13744830022 
3انتظامات برادرانآقایان حسین زاده ، اسدزاده ، شیخی ، تپه رشی 15544824722 
4انتظامات خواهرانخانمها صالحی ، اسلامی156  
6مالی- دانشجوییخانم صادقی44824723 
7امورمالی خانم عبداللهی
اقای شمسی, اقای اخوت
224-127-110  
8صندوق رفاه دانشجوییخانم صادقی 162 
9اموراداریخانم معین115-12344845351 
10دبیرخانهخانم اکبری2584482472444824724
11امورعمومی و کارپردازیآقای نیک روش14344842624 
12انبارآقای اصلانی102  
13مجموعه استخر15144804026 
14تاسیساتآقای بختیاری 230-150  
15معاونت آموزشی و پژوهشی  سرکار خانم دکترگودرزی 44837006  
16دفتر آموزش خانم پوزش 21744830023 
18امتحانات خانم آزادی  135  
19امورکلاسهاخانم شهبازی11244845450 
21گروه معماری و گرافیکخانم سیده زهره حسینی106  
22گروه الکترونیک خانم صفری 140  
23گروه تربیت بدنی خانم ایلکا142  
24گروه کامپیوترو حسابداریخانم رضامند131
25 دفتر پژوهشخانم آزادمقام11844838375 
26کتابخانه خانم قاسمی11944845350 
27کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و وب سایت آموزشکدهخانم عبدلی226  
28مدیران گروه 44845451
29بایگانی آموزشخانم فلاح161  
30معاونت دانشجویی و فرهنگی     
31 دفتر فارغ التحصیلان و دانشجوییخانم عموزاد22144809897 
32امور دانشجوییخانم نوعی124
32 دفتر فرهنگیخانم نوروزیان12544838345 
34بایگانی فارغ التحصیلانخانم علوی 145  
35اپراتور  44824715-19 

آدرس دانشکده : جنت آباد شمالی – بالاتر از ایرانپارس – بلوار انصارالمهدی – دانشکده سما تهران

44824718-17