کارشناس امور فارغ التحصیلانخانم فاطمه شهبازی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/عضو هیت علمی استاد یار/مهر 1379 تا هم اکنون
  • عضویت در :کمیته انضباطی دانشجویی واحد،شورای آموزشی واحد،شورای پژوهشی واحد،کمیسیون موارد خاص واحد و منطقه،کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد ،کمیته نظارت بر کیفیت آموزشی منطقه 8
  • مشاور گروه علوم پایه واحد
  • سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاذ اسلامی واحد تهران غرب
  • نماینده واحد در شورای پژوهشی زنان به ریاست سرکار خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد.
  • دبیر شورای پژوهشی زنان به ریاست سرکار خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد
  • رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب
  • تدریس در پیش دانشگاهی و دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی/مدرس ریاضی/ مهر 1374تا شهریور 1381

توضیحات:در مدارس رفاه هدف هجرت و ....

Search