کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعتخانم هما نوعی

مراحل اخذ درس کارآموزی

نحوه اخذ درس کارآموزی

 اخذ واحد کار آموزی در زمان انتخاب واحد

 • اخذ دفترچه کارآموزی
 • مراجعه به استاد راهنما جهت مشخص نمودن محل کارآموزی

 • مراجعه به کارشناس پژوهش جهت صدورمعرفی نامه برای محل کارآموزی            

   توجه: در صورتیکه دانشجو تمایل به کار در شرکت خاص داشته باشد به همراه داشتن شماره ثبت شرکت (تصویر روزنامه ای که شماره ثبت شرکت در آن درج گردیده یا نامه تایید شده از طرف شرکت مبنی بر اعلام شماره ثبت)الزامی می باشد.

 • تکمیل فرم شماره 1  (این فرم داخل دفترچه کارآموزی می باشد)  
 •  شرکت در جلسه توجیهی اعلام شده از طرف استاد راهنما
 •  ارائه یک نسخه از فرم معرفی نامه به محل کارآموزی
 •  شروع کارآموزی و تکمیل فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی و ارائه نسخه دوم فرم معرفی نامه به استاد راهنما
 • گذراندن دوره کارآموزی (به مدت 240 ساعت)
 • ارائه گزارش پیشرفت کارآموزی به استاد راهنما
 • ارائه فرم گذراندن 240 ساعت کارآموزی با تایید محل کارآموزی(ممهور شده) به دفتر ارتباط با صنعت (کارشناس پژوهش) جهت صدور فرم لازمه برای استاد راهنما و تکمیل فرم نظرسنجی توسط دانشجو
 • ارائه نامه صادره از دفتر ارتباط با صنعت بهمراه گزارش کارآموزی به استاد راهنما
نکات مهم

آخرین رویدادهای امورکلاس ها

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search

عضویت در کانال اطلاع رسانی سروش

دانشجویان و کاربران گرامی می توانند برای سهولت در دریافت آخرین رویدادهای آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهران به کانال اطلاع رسانی با لینک زیر عضو شوید