اساتید عضو هیات علمی رشته کامپیوتر

رزومه پرسنلی

عضو هیات علمیمهندس محمدکاظم زهدیzohdi@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر آرش روشن پورroshanpoor@tehransama.ac.ir
مدیرگروه رشته کامپیوتردکتر حمید احمدزادهahmadzadeh@tehransama.ac.ir

اساتید عضو هیات علمی رشته حسابداری

رزومه پرسنلی

مدیرگروه رشته حسابداریآقای میکائیل شریفیahmadzadeh@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر آرش روشن پورroshanpoor@tehransama.ac.ir

اساتید عضو هیات علمی رشته الکترونیک و الکتروتکنیک

رزومه پرسنلی

دکتر مریم ابراهیمیEbrahimi@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر نوشی مهدویMahdavi@tehransama.ac.ir

اساتید عضو هیات علمی رشته تربیت بدنی

رزومه پرسنلی

دکتر مریم ابراهیمیEbrahimi@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر نوشی مهدویMahdavi@tehransama.ac.ir

اساتید عضو هیات علمی رشته تقشه کشی معماری

رزومه پرسنلی

دکتر مریم ابراهیمیEbrahimi@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر نوشی مهدویMahdavi@tehransama.ac.ir

اساتید عضو هیات علمی رشته گرافیک

رزومه پرسنلی

دکتر مریم ابراهیمیEbrahimi@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر نوشی مهدویMahdavi@tehransama.ac.ir

اساتید عضو هیات علمی علوم پایه و عمومی

رزومه پرسنلی

دکتر مریم ابراهیمیEbrahimi@tehransama.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاددکتر نوشی مهدویMahdavi@tehransama.ac.ir

آخرین رویدادهای امورکلاس ها

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search

عضویت در کانال اطلاع رسانی سروش

دانشجویان و کاربران گرامی می توانند برای سهولت در دریافت آخرین رویدادهای آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهران به کانال اطلاع رسانی با لینک زیر عضو شوید