خانم هاله علوی
کارشناس امورکلاس هاخانم هاله علویalavi@tehransama.ac.ir
قابل توجه دانشجویان استادمحجوب
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادمتفکر
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استاداریه
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استاد چپردار
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادشعبانی
چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادانتظاری
چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادجعفرزاده
سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادتوکلی
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادهاشمی
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادکرمعلی
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادمتفکر
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادکلاهدوزی
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادکرمعلی
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search