دوره های آموزشی مهارت محور ( کوتاه مدت )

در این دوره ها دانشجویان و علاقه مندان می توانند پس از طی دوره و دریافت گواهینامه پایان دوره دوره آموزشی راه مناسبی را برای ورود به بازار کار مبتنی بر مهارت خویش دست یابند

Search