قابل توجه دانشجویان استادشهریار توکلی

آخرین مهلت تحویل پروژه متره و برآورد روز دوشنبه 98/03/27 ساعت 9 الی 11 می باشد.

در صورت عدم حضور در جلسه دفاع نمره مربوطه حذف می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search