قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

دانشجویان رشته تربیت بدنی که با مشخصه 308 درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار دارند امتحان پایان ترم درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار با مشخصه 308 استاد آبشناس از کل فصل های کتاب معرفی شده می باشد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search