قابل توجه دانشجویان استادمیکائل شریفی

کلاس جبرانی صنعتی 2 استاد شریفی از روز یکشنبه 98/03/19 به روز سه شنبه 98/03/21 تغییر کرد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search