قابل توجه دانشجویان استادمیکائل شریفی

کلاس جبرانی صنعتی 2 استاد شریفی یکشنبه 98/03/19از ساعت 14 تا 19 در کلاس 122 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search