قابل توجه دانشجویان استاداحمد زاده

کلاس جبرانی ساختمان داده مشخصه 150استاد احمدزاده روز یکشنبه 98/03/19 ساعت 9 در سایت برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search