قابل توجه دانشجویان استادایروانی مقدم

زمان دریافت پروژه کارآموزی استاد ایروانی روزسه شنبه  98/03/28 ازساعت 11:30 الی 12 می باشد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search