قابل توجه دانشجویان استادسایه اخباری

کلاس جبرانی طراحی معماری استاد سایه اخباری از ساعت 3تا6 در کلاس 101 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search