قابل توجه دانشجویان استادثقفی

کلاس جبرانی اصول حسابداری (1)استاد ثقفی یکشنبه 98/03/12 از ساعت 13 تا 16 در کلاس 401 برگزار می گردد.

Search