قابل توجه دانشجویان استادچپردار

کلاس جبرانی فیزیک مغناطیس استاد چپردار چهارشنبه 98/3/8 از ساعت 17 در کلاس 411 برگزار  میگردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search