قابل توجه دانشجویان استادجعفرزاده

کلاس جبرانی ریاضی پیش مشخصه 365 استاد جعفرزاده پنجشنبه 98/03/02 از ساعت 12:30تا 14:45 وریاضی عمومی مشخصه 363 از ساعت 8تا10:15 و 10:15 تا 12:30در کلاس 307 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search