قابل توجه دانشجویان استادوهاب زاده

کلاس جبرانی اقتصاد کلان مشخصه 171و173 استاد وهاب زاده از ساعت 11تا13 و 13تا 15 و اقتصاد خرد از ساعت 15 تا 17 روز سه شنبه 98/02/31 در کلاس 121 برگزار می گردد.

Search