قابل توجه دانشجویان استادمحجوب

کلاس جبرانی استاد محجوب دوشنبه 98/02/30 چاپ دستی (جبرانی گرافیک )از ساعت 10:30تا 12 و (چاپ دستی جبرانی غیر مرتبط) از ساعت 9 تا 10:30 هردو در کلاس 411 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search