قابل توجه دانشجویان استادمتفکر

کلاس جبرانی دانش خانواده و جمعیت مشخصه 394 استاد متفکر چهارشنبه 98/03/01 از ساعت 13:30 تا 15 درکلاس 122 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search