قابل توجه دانشجویان استاد چپردار

کلاس جبرانی فیزیک مغناطیس استاد چپردار چهارشنبه 98/03/01 ساعت 17 در کلاس 410 برگزار می گردد.

Search