قابل توجه دانشجویان استادشعبانی

کلاس ماشین های الکتریکی و کارگاه ماشین های الکتریکی استاد شعبانی چهارشنبه 98/02/25 برگزار نمی گردد

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search