قابل توجه دانشجویان استادانتظاری

کلاس جبرانی کاربرد رایانه 2 استاد انتظاری یکشنبه 98/02/29 از ساعت 11:30تا 13 در سایت 1 برگزار می گردد

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search