قابل توجه دانشجویان استادساناز شریفی

کلاس جبرانی ریاضی پیش استاد شریفی سه شنبه 98/02/24 از ساعت 12تا 15 در کلاس 411 برگزار می گردد.

Search