قابل توجه دانشجویان استاد قاسم نیا

کلاس حسابداری دولتی استاد قاسم نیا یکشنبه 98/02/22 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search