قابل توجه دانشجویان استاد ناصر

کلاس برنامه سازی پیشرفته 1 استاد ناصر دوشنبه 98/02/16 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search