قابل توجه دانشجویان استادقاسم زاده دهکردی

کلاس جبرانی روستا استاد قاسم زاده شنبه 98/02/21 از ساعت 11تا 14:15درآتلیه 104 برگزار می گردد.

Search