قابل توجه دانشجویان استادروح اله عسگری

کلاس کارآفرینی و پروژه استاد روح اله عسگری یکشنبه 98/02/15 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search