قابل توجه دانشجویان استادمرتضوی

جبرانی ترسیم فنی استاد مرتضوی یکشنبه 98/02/15 از ساعت 8:30تا 14 در آتلیه 115 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search