قابل توجه دانشجویان استادوهاب زاده

کلاس جبرانی اقتصاد کلان استاد وهاب زاده یکشنبه 98/02/15 از ساعت 13 تا 15 با مشخصه 173 کلاس 305 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search