قابل توجه دانشجویان استادقدیمی

کلاس جبرانی حسابرسی با مشخصه های 185 -187-189 استاد قدیمی  پنجشنبه 98/02/12 از ساعت 8 تا 14 در کلاس 404 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search