قابل توجه دانشجویان استادآخوند زاده

کلاس جبرانی کاراته خانم آخوندزاده مشخصه 415شنبه 98/02/14 از ساعت 13تا 15:30 برگزار می گردد.

ومشخصه 416 در تاریخ 98/02/14 و 98/02/21 از ساعت 10:15 تا 13 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search