قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس جبرانی اقتصاد کلان بامشخصه 36استاد وهاب زاده سه شنبه 98/02/10از ساعت16 تا 18 در کلاس 401 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اقتصاد کلان با مشخصه 36 و 37  پنجشنبه 98/02/12 از ساعت 10تا 12 و 12 تا 14 در کلاس 401 برگزار می گردد...

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search