قابل توجه دانشجویان استادکبیری

کلاس دانش خانواده بامشخصه 351  استاد کبیری روز سه شنبه 98/02/10 از ساعت 12تا 13:30 در کلاس 410 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search