قابل توجه دانشجویان استاد ساره نیک بین

کلاس جبرانی زبان پیش مشخصه 327خانم نیک بین دوشنبه مورخ 98/02/16 از ساعت 15:45تا17:15 در کلاس 122 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search