قابل توجه دانشجویان استادکریمی

کلاس جبرانی زبان پیش استاد کریمی سه شنبه 98/02/10و 98/02/17 از ساعت 14:30تا 16:30 در کلاس 305 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search