قابل توجه دانشجویان استادنعمت زاده

کلاس شرکتهای 1 استاد نعمت زاده از ساعت 10تا 11:30روز پنجشنبه 98/02/12 در کلاس 301 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search