قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس اقتصاد کلان استاد وهاب زاده یکشنبه 98/02/08 با مشخصه 171 از ساعت 13تا 15 در کلاس 115 و اقتصاد کلان با مشخصه 37 از ساعت 15 تا 17 در کلاس 115 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search