قابل توجه دانشجویان استادقادرپناه

کلاس جبرانی شنا خانم قادرپناه یکشنبه 98/02/08 از ساعت 16:30تا 18 برگزار می شود.

کلاس جبرانی شنا سه شنبه 98/02/10از ساعت 15 تا 18 برگزار می شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search