قابل توجه دانشجویان استادمشهدی

کلاس جبرانی قران استاد مشهدی پنج شنبه 98/2/05 از ساعت 11:30تا13 و 13:30 تا 15 در کلاس 121برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search